MiskraamVerwerken.nl

Het vroegtijdig eindigen van een zwangerschap, ook in de eerste drie maanden, is voor elke vrouw en haar omgeving een unieke ervaring. Zelfs als een vrouw meerdere miskramen heeft kan elke miskraam anders ervaren worden.

Met MiskraamVerwerken.nl willen we erkenning dat een miskraam een vorm van verlies is.

MiskraamVerwerken.nl is een samenwerkingsproject met Diamond Life School

miskraam verwerken abortus verwerken